03 682 2953

Perunkirjoitus

Toimistomme tekee myös perunkirjoituksia. Perunkirjoituspalkkiomme on alk. 790 eur (sis ALV), josta myönnämme hautauspalvelun kauttamme hoitaneille asiakkaille -100,00 eur alennuksen.

Perunkirjoitus on toimitettava kolmen kuukauden kuluessa kuolemantapauksesta, jollei verohallinto saman ajan kuluessa tehdystä hakemuksesta pesän laatuun katsoen tai muusta erityisestä syystä tätä aikaa pidennä. Perunkirjoitus on siis suoritettava aina, siitä riippumatta, minkä ikäinen vainaja oli tai oliko hänellä omaisuutta vai ei.

Perunkirjoitustilaisuus

Perunkirjoitustilaisuudessa luetteloidaan perinnönjättäjän perilliset ja muut oikeudenomistajat sekä laaditaan yksityiskohtainen luettelo pesän varoista ja veloista sekä todetaan muut perintöveron määräämiseen liittyvät seikat, erityisesti puolisoiden välisiin varallisuussuhteisiin liittyvät oikeudelliset kysymykset, kuten lesken oikeus hallita jäämistöä jakamattomana tai olla luovuttamatta tasinkoa vainajan perillisille ym.

Kasarmikatu 16, 13100 Hämeenlinna

ma-pe klo 9.00-16.00,
sovittaessa myös muina aikoina.

03 682 2953