Kauttamme saatavia palveluita

  • Siunauksen käsiohjelma
  • Valokuvaus siunaustilaisuudessa
  • Kuolinilmoituksen laadinta
  • Hautausten ennakkosopimukset
  • Maksuton ennakkosuunnittelu ja kustannusarviot
  • Muistotilaisuuden järjestäminen

Hattulassa Teitä palvelee: http://www.hattulanhautaustoimisto.fi/